คอร์สการเรียนภาษา

คอร์สการเรียนภาษามีระยะสั้น และ ระยะยาว
3 เดือน จน ไปถึง 2 ปี

รับสมัครนักเรียนที่ สนใจไปเรียน ปริญญาตรี ที่ไต้หวัน

คอร์สและช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร สำหรับนักเรียนภาษาจีน สถาบัน Mandarin Training center
Term New Student Registration Date* Orientation Date Frist Day of Class Late Registration Deadline
2019 Winter Term Nov. 20, 21 Nov. 29 Dec. 02 Nov. 29
2020 Spring Term Feb. 19, 20 Mar. 03 Mar. 04 Mar. 03
2020 Summer Term May 20, 21 Jun. 01 Jun. 02 Jun. 01
2020 Summer Session Jun. 18, 19 Jun. 30 Jul. 01 Jun. 30